Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Specjalista OTOLARYNGOLOG dr. med Maria Żelachowska

o mnie

Jestem absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ( obecnie Pomorski Uniwersytet Medyczny ). W tej uczelni w Klinice Otolaryngologicznej rozpoczęłam pracę zawodową. Po odbyciu stażu specjalizacyjnego zdobyłam specjalizację pierwszego a następnie drugiego stopnia.

W tym czasie obroniłam tytuł dr nauk medycznych. Następnie przez 3 lata pełniłam funkcję adiunkta. Po odejściu z Kliniki przez 3 kadencje ( 18 lat ) byłam Ordynatorem  Oddziału Otolaryngologicznego  Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala  w Szczecinie.

W tym czasie przez okres 12 lat sprawowałam również funkcję konsultanta  wojewódzkiego d / s otolaryngologii. Przez okres mojej pracy zawodowej byłam kierownikiem specjalizacji wielu lekarzy specjalizujących się na  I i II stopień w zakresie  otolaryngologii. Podczas mojej pracy zawodowej trwającej do dziś, przeprowadziłam ponad 10 tys. zabiegów i operacji z zakresu mikrochirurgii ucha !

Jestem autorem i współautorem 55 publikacji naukowych. Uczestniczyłam w wielu zjazdach i sympozjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Po odejściu na emeryturę nadal współpracuję  z Oddziałem Otolaryngologicznym SPWSZ w Szczecinie. Prywatną praktykę prowadzę od 1998 roku.


projekt i realizacja mmcreation.pl